1. Bostan Viorel, rector UTM, prof. univ., dr. hab., UTM, R. Moldova, preşedinte

 2. Todos Petru, prof. univ., dr., UTM, R. Moldova

 3. Bulgaru Valentina, decan Facultatea Textile şi Poligrafie, UTM, conf. univ., dr.

 4. Irovan Marcela, şef departament MTCTP, FTP, UTM, conf. univ., dr.

 5. Spînu Constantin, şef secţie Arte vizuale, Centrul Studiul Artelor, Institutul Patrimoniului Cultural, ASM, conf. univ., dr., R. Moldova

 6. Stavilă Tudor, dr. hab., director Centrul Studiul Artelor, Institutul Patrimoniului Cultural, ASM, R.Moldova

 7. Rossiţa Velkova, prof.univ., dr., Munich University of Applied Sciences, Germania

 8. Loghin Carmen, prof. univ., dr. ing., Prorector pentru cercetare dezvoltare şi inovare, Universi­tatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, România
 9. Ursache Mariana, conf. univ., dr. ing., decanul Facultăţii de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, România
 10. Fărîmă Daniela, conf. univ., dr. ing., Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, România

 11.  Mihai Aura,prof. univ., dr. ing., Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, România

 12. Ghiţuleasa Carmen, cercet.ştinţ., dr., Directorul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Bucureşti, România
 13. Surzenco Evghenii, prof. univ., dr.hab., Director Institut Textile şi Moda, Univ. de Design şi tehnologii din Sankt Petersburg
 14. Kolosnicenco Marina, prof, univ., dr.hab., Decan Facultatea de Design, Universitatea Naţională de Tehnologii şi Design din Kiev, Ukraina

 15. Paschevici Kalina, conf., dr. hab., Universitatea Naţională de Tehnologii şi Design din Kiev, Ukraina

 16.  Kalaşnikova Natalia, prof.univ, dr. hab., Universitatea de Stat de Tehnologie şi Design din Sankt-Peterburg, Rusia. Muzeul de Etnografie Rus, Sankt-Peterburg, Russia.

 17.  Havenko Svetlana, prof.univ., dr.hab, Academia de tipar din Livov,Ukraina

 18.  Balan Stela, şef DMAAC , UTM, conf. univ., dr.

 19. Sugac Olga, şef dep. DV, FTP, UTM, conf. univ. ,dr.
 20. Scripcenco Angela, conf. univ., FTP, UTM, dr.
 21. Malcoci Marina, conf. univ., dr. dep. MTCTP, FTP, UTM
 22. Cazac Viorica, şef dep. DTP, FTP, UTM, conf. univ., dr.

© FTP 2017 Înapoi sus Organizator: Universitatea Tehnică a Moldovei,
Facultatea Textile și Poligrafie.