• August 20, 2017 - Înregistrarea și trimiterea rezumatelor 
  • Septembrie 25, 2017- Notificarea de acceptare a rezumatelor
  • Octombrie 5, 2017  - Notificarea de acceptare a lucrărilor
  • Octombrie 15, 2017 - Termen limită de înscriere
© FTP 2017 Înapoi sus Organizator: Universitatea Tehnică a Moldovei,
Facultatea Textile și Poligrafie.