Galerie Foto (Specialitatea Design și Tehnologii Poligrafice)

Galerie Video

© FTP 2017 Înapoi sus Organizator: Universitatea Tehnică a Moldovei,
Facultatea Textile și Poligrafie.